Ontwerp van Brownfieldconvenant 193. Genk – Genk Green Logistics: Aankondiging online informatie met inspraakmogelijkheid

Naar aanleiding van de goedkeuring door de Vlaamse Regering van het ontwerp brownfieldconvenant 193. Genk – Green Logistics wordt een inspraakronde georganiseerd. Omwille van de uitzonderlijke maatregelen door COVID-19 wordt de informatie-uitwisseling en inspraakmogelijkheid tijdelijk online georganiseerd. Op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/brownfieldconvenant/wat-gebeurt-er-na-de-indiening-van-de-aanvraag-0vind je zowel de volledige tekst van het ontwerpconvenant, als enkele informatieve filmpjes en presentaties over het […]

Intervest Offices & Warehouses zet volgende stap in het project Genk Green Logistics

Ondertekening van onderhandse koopovereenkomst voor zone B van de voormalige Ford-site in Genk met het oog op de herontwikkeling tot een logistiek project van ca 250.000 m² De Vlaamse overheid en Genk Green Logistics hebben vandaag een belangrijke stap gezet in de geplande herontwikkeling van zone B van de voormalige Ford-site in Genk tot een […]

Genk Green Logistics

Samenwerking Intervest, Group Machiels, MG Real Estate en DEME krijgt met Genk green Logistics ontwikkeling Ford-site Genk toegewezen. DOWNLOAD DOCUMENT